Bài 11: Thay đổi số và tốc độ trên đường

Bài 11: Thay đổi số và tốc độ trên đường

 Các bước thực hiện: Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau:
read more
Bài 12: Xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm

Bài 12: Xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm

  Các bước thực hiện: Khi đang lái xe trên tuyến đường thi, bất chợt học viên có thể nghe thấy trên loa trong xe có hiệu lệnh “Dừng xe nguy hiểm! Dừng xe nguy hiểm!”.
read more
Bài 13: Qua ngã tư có tín hiệu đèn GT rẽ về vạch kết thúc

Bài 13: Qua ngã tư có tín hiệu đèn GT rẽ về vạch kết thúc

  Các bước thực hiện: tương tự bài 5     Chấp hành theo tín hiệu đèn Giao Thông. Dừng xe cách vạch dừng không quá 50 cm. Bật đèn xi nhan rẽ phải về vạch kết thúc.
read more
Bài 14: Kết thúc

Bài 14: Kết thúc

  Các bước thực hiện: Sau khi vòng qua ngã tư cuối cùng của bài 13, học viên chỉnh xe thẳng tiến từ từ về vạch kết thúc. Bật đèn xi nhan phải, giữ thẳng tay lái.
read more