Các loại biển báo cấm trong giao thông đường bộ

Trong luật giao thông đường bộ, nắm vững những biển hiệu giao thông là rất quan trọng với những người tham gia giao thông. Do vậy, trung tâm đào tạo lái xe LOD xin gửi tới các bạn ý nghĩa những loại biển báo cấm trên đường.

Các loại biển báo cấm trong giao thông đường bộ

Trong luật giao thông đường bộ, nắm vững những biển hiệu giao thông là rất quan trọng với những người tham gia giao thông. Do vậy, trung tâm đào tạo lái xe LOD xin gửi tới các bạn ý nghĩa những loại biển báo cấm trên đường.

Biển báo cấm
                                                                                                Biển báo cấm

Biển báo cấm:

– Biển số 101: “Đường cấm”

Biển báo cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi lại trên khu vực đường đó. Trừ các loại xe ưu tiên. Nếu biển báo đường cấm kèm theo rào chắn ở phía trước thì xe ưu tiên cũng không được phép đi vào.

– Biển số 102: “biển cấm đi ngược chiều”

Biển báo cấm tất cả phương tiện giao thông đi vào theo chiều đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên.

– Biển số 103a: “Biển cấm ô tô”

Biển cấm tất cả các loại xe trừ xe mô tô 2 bánh, xe máy, xe ưu tiên tham gia vào khu vực đó.

– Biển số 103b: “Biển cấm ô tô rẽ phải”

Biển cấm tất cả xe ô tô rẽ phải (kể cả xe mô tô 3 bánh), trừ xe ưu tiên .

– Biển số 103c: “Biến cấm ô tô rẽ trái”

Biển cấm tất cả các xe ô tô rẽ trái và quay đầu xe trừ xe ưu tiên.

– Biển số 104: “Biển cấm mô tô”

Biến báo cấm tất cả các loại mô tô tham gia giao thông trên khu vực đó, trừ xe mô tô được ưu tiên.

– Biển số 105: “Biển cấm ô tô và mô tô”

Biển báo cấm tất cả các loại ô tô và mô tô tham gia giao thông trong khu vực đó, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 106a: “Biển cấm xe tải”

Biển cấm tất cả xe tải có trọng lượng trên 3,5 tấn đi qua khu vực đường đó, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 106b: “Biển cấm xe tải từ 2,5 tấn”

Biển cấm tất cả các xe có trọng lượng vươt quá số tấn ghi trên biển cấm (ở đây là trên 2,5 tấn) đi qua khu vực đường đó.

– Biển số 107: “Biển cấm xe khách và xe tải”

Biển cẩm tất cả xe khách và xe tải có trọng lượng vượt quá 3,5 tấn, kể cả may kéo và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đoạn đường đó, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 108: “Biển cấm xe kéo mooc”

Biển cấm tất cả các loại xe kéo theo rơ mooc tham gia giao thông trên đoạn đường đó, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 109: “Biển cấm máy kéo”

Biển cẩm tất cả các loại máy kéo tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 110a: “Biển cấm đi xe đạp”

Biển cấm xe đạp tham gia giao thông trên đoạn đường đó, trừ những người dắt xe.

– Biển số 110b: “Biển cấm đi xe đạp thồ”

Biển cấm xe đạp thồ tham gia giao thông trên đoạn đường đó, trừ những người dắt xe đạp thồ.

– Biển số 111a: “Biển cấm xe gắn máy”

Biển cấm xe gắn máy tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 111b: “Biển cấm xe lam”

Biển cấm tất cả các loại xe 3 bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên đoạn đường đó

– Biển số 111c: “Biển cấm xe lôi máy”

Biển cấm tất cả các loại xe gắn máy có thùng chở hàng phía sau như xe lôi tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 111d: “Biển cấm loại xe 3 bánh không có động cơ”

Biển cấm tất cả các loại xe 3 bánh không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 112: “Biển cấm người đi bộ”

Biển cấm người đi bộ qua lại trong khu vực có biển cấm.

– Biển số 113: “Biển cấm xe thô sơ”

Biển cấm tất cả các loại xe thô sơ có người kéo, đẩy tham gia giao thông trên đoạn đường đó, trừ xe nôi của trẻ em và xe lăn dành cho người tàn tật.

– Biển số 114: “Biển cấm xe súc vật kéo”

Biển cấm tất cả các loại xe thô sơ, có súc vật kéo xe tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 115: “Biển hạn chế trọng lượng xe”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông có trọng lượng (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển cấm. Kể cả xe ưu tiên

– Biển số 116: “Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe”

Biển cấm tất các loại xe tham gia giao thông trên đoạn đường đó có trọng lượng toàn bộ phân bố trên 1 trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển. Kể cả xe ưu tiên.

– Biển số 117: “Biến hạn chế chiều cao”

Biển cấm tất cả các phương tiện có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng mét) tham gia giao thông trên đoạn đường đó. Kể cả xe ưu tiên.

– Biển số 118: “Biển hạn chế chiều ngang”

Biển cấm tất cả các phương tiện có chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng mét), kể cả hàng hóa tham gia giao thông trên đoạn đường đó. Kể cả xe ưu tiên.

– Biển số 119: “Biển hạn chế chiều dài ô tô”

Biển cấm tất cả các phương tiện kể cả xe ưu tiên có chiều dài vượt quá trị số ghi trên biển tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

– Biển số 120: “Biển hạn chế chiều dài xe kéo mooc”

Biển cấm các loại phơng tiện có rơ mooc có độ dài (tính cả hàng hóa), vượt quá trị số ghi trên biển tham gia giao thông trên đoạn đường đó, kể cả xe ưu tiên.

– Biển số 121: “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”

Biển cấm xe ô tô không được cách nhau với khoảng cách nhỏ hơn trị số ghi trên biển cấm khi đang tham gia giao thông trên đạn đường đó, kể cả xe ưu tiên.

– Biển số 122: “Biển báo dừng lại”

Biển có hiệu lực khiến tất cả các loại phương tiện, kể cả xe ưu tiên phải dừng lại trước vạch ngang đường hoặc trước biển, chỉ khi có tín hiệu cho phép đi (của người điều khiển giao thông hoặc của đèn tín hiệu) thì các phương tiện mới được phép đi tiếp.

– Biển số 123a: “Cấm rẽ trái”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện giao thông, trừ xe ưu tiên được phép rẽ trái trong khu vực đặt biển cấm, các phương tiện cũng không được phép quay đầu xe.

– Biển số 123b: “Cấm rẽ phải”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện giao thông, trừ xe ưu tiên được phép rẽ phải.

– Biển số 124a: “Cấm quay xe”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện giao thông quay đầu xe theo hình chữ U, trừ các xe được ưu tiên. Khi có biển này các xe vẫn được phép rẽ trái.

– Biển số 124b: “Cấm ô tô quay đầu xe”

Biển cấm tất cả các loại xe ô tô, mô tô 3 bánh quay đầu xe theo hình chữ U, trừ các xe được ưu tiên.

– Biển số 125: “Biển cấm vượt”

Biển cấm tất cả các phương tiện giao thông vượt nhau, kể cả xe ưu tiên. Biển này cho phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe máy. Biển hết hiệu lực khi có biển số 133 “Hết cấm vượt” hoặc biển 135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

– Biển số 126: “Cấm ô tô tải vượt”

Biển cấm tất cả các loại xe ô tô tải có trọng lượng lớn hơn 3,5 tấn vượt nhau, kể cả xe ưu tiên. Các xe ô tô tải được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy, biển cho phép các phương tiện cơ giới khác vượt nhau và vượt xe ô tô tải. Biển hết hiệu lực khi có biển số 133 “Hết cấm vượt” hoặc biển 135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

– Biển số 127: “Tốc độ tối đa cho phép”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện đường bộ chạy với tốc độ vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên. Biển hết hiệu lực khi gặp biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa” hoặc biển 135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

– Biển số 128: “Biển cấm bóp còi”

Biển cấm tất cả các loại xe cơ giới sử dụng còi trong phạm vi của biển báo phụ 501 “Phạm vi tác dụng của biển” đặt dưới biển chính hoặc từ chỗ đặt biển đến chỗ đặt biển 135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

– Biển số 129: “Kiểm tra”

Biển báo nơi có trạm kiểm tra, các xe vận tải qua đó phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

– Biển số 130: “Cấm dừng và đỗ xe”

Biển cấm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ dừng và đỗ xe trong khu vực đường có đặt biển cấm. Biển có hiệu lực đến ngã ba, ngã tư tiếp theo hoặc đến nơi quy định đỗ xe, hoặc đến chỗ có biển 135 “Hết hiệu lực tất cả các lệnh cấm”.

– Biển số 131a: “Cấm đỗ xe”

Biển cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đỗ xe trong khu vực đường có biển cấm, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 131b: “Cấm đỗ xe ngày lẻ”

Biển cấm tất cả các phương tiện giao thông đỗ xe ngày lẻ trong khu vực đường có biển cấm, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 131c: “Cấm đỗ xe ngày chẵn”

Biển cấm tất cả các phương tiện giao thông đỗ xe ngày chẵn trong khu vực đường có biển cấm, trừ xe ưu tiên.

– Biển số 132: “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”

Biển báo cho các loại phương tiện giao thông, kể cả các xe được ưu tiên đi theo chiều thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi ngược chiều khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

– Biển số 133: “Hết cấm vượt”

Biển báo cho người lái xe biết biển số 125 “Biển cấm vượt” và biển số 126 “Cấm ô tô tải vượt” hết hiệu lực. Các xe có thể đi lại bình thường.

– Biển số 134: “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 127 “Hạn chế tốc độ tối đa” hết hiệu lực. Các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã được quy định trong luật giao thông đường bộ.

– Biển số 135: “Hết tất cả các hiệu lệnh cấm”

Biển thông báo cho người lái xe biết tất cả các biển cấm trước đó đã hết tác dụng.

– Biển số 136: “Cấm rẽ trái và rẽ phải”

Biển cấm các phương tiện rẽ trái và rẽ phải ở nơi giao nhau. Nếu có quy định về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ kèm theo hình vẽ.

– Biển số 137: “Cấm đi thẳng và rẽ trái”

Biển cấm các phương tiện đi thẳng và rẽ trái ở nơi giao nhau. Nếu có quy định về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ kèm theo hình vẽ.

– Biển số 138: “Cấm đi thẳng và rẽ phải”

Biển cấm các phương tiện đi thẳng và rẽ phải ở nơi giao nhau. Nếu có quy định về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ kèm theo hình vẽ.

– Biển số 139: “Cấm đi thẳng”

Biển cấm các phương tiện đi thẳng ở nơi giao nhau. Nếu có quy định về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ kèm theo hình vẽ.

– Biển số 140: “Cấm xe công nông”

Biển báo cấm tất cả các xe cong nông tham gia giao thông trên đoạn đường đó.

Đó là một số loại biển báo cấm và hết hiệu lực cấm thông dụng mà người lái xe khi tham gia giao thông hay gặp. Mọi người hãy nhớ rõ từng biển báo để khi lái xe không bị vi phạm luật giao thông đường bộ.

Ngoài ra còn một số khóa học bổ trợ về kiến thức và kinh nghiệm lái xe, học lái xe ô tô tại Hà Nội quý học viên có nhu cầu có thể liên hệ:

Đ/c: Khu đô thị trung yên – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04.6681 7373
Hotline: 0123.581.3456 & 0123.281.3456
Email: hoclaixehanoivip@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *